FAQS

 • Possibilitat de facturar i cobrar sense ser autònom.
 • Altes i baixes a la Seguretat Social.
 • Assessorament laboral, fiscal i legal.
 • Descompte d'un 50% en el servei de confecció de la declaració de la renta, serien uns 30€ pels membres.
 • Gestió del servei online.
 • DNI/NIE per les dues cares.
 • Número de compte bancari
 • Número d'Afiliació a la Seguretat Social

Per ser membre de la plataforma únicament s'ha d'abonar una quota anual de 19,95€, que et dóna dret a utilitzar tots els serveis de la comunitat de BillinHub. Aquesta quota es renovarà de forma automàtica.

A cada pagament, es dedueixen els següents conceptes

 • Retenció IRPF.
 • Seguretat Social. Tan sols pels dies treballats.
 • Comisió de gestió (6%).

Si, però la nostra recomanació és que contactis amb nosaltres per poder estudiar el teu cas en profunditat i donar-te la millor solució.

En el Règim General de la Seguretat Social, amb tot el que això comporta (bases de cotització, dret a prestació d'atur, etc) de la mateixa forma que si es tractés d'un treballador per compte d'altre.

Per poder crear una factura només has d'ingressar a la teva àrea d'usuari, on et demanarem la següent informació:

 • Dades del teu client (nom, direcció i CIF).
 • Concepte de la factura, i import.
 • Duració de la feina (data d'alta i de baixa, i hores treballades).

Els clients dels nostres membres sempre han d'ingressar l'import de les factures al nostre compte bancari, perquè nosaltres puguem realitzar-te el pagament.

Si estàs cobrant l'atur, aquest se t'aturarà el cobrament de la prestació mentre treballis amb BillinHub. Per reactivar l'atur, únicament hauràs de sol·licitar-ho al SEPE (o organisme delegat a la teva comunitat autònoma) un cop hagis acabat el període de feina amb nosaltres.

BillinHub està obligat a realitzar la retenció mínima del 2% i com a norma general sempre triem la retenció mínima. Ara bé, si prefereixes una retenció més gran, només has de modificar-ho en el teu perfil d'usuari

Si tens una retenció molt baixa, és possible que en el moment de fer la declaració de la renta et surti a pagar. Ja que les retencions practicades seran insuficients per cobrir el que has de pagar de IRPF.

Si tens una retenció molt alta, és possible que en el moment de fer la declaració de la renta et surti a tornar. Ja que les retencions practicades seran superiors a l'import que has de pagar d'IRPF, i Hisenda et tornarà la diferència.

Per saber quina retenció has d'escollir necessites saber quant cobraràs durant tot l'any. Com que això és difícil de saber, pots agafar com a referència el que vas cobrar l'any passat i triar la retenció corresponent. D'aquesta manera, si acabes cobrant més o menys el mateix, et sortirà a pagar o a tornar molt poca diferència.

A la secció de Seguretat del teu perfil d'usuari tens l'opció d'eliminar el teu compte i donar-te de baixa de BillinHub.